" > خدمات - کلینیک امراض جلدی دوکتور محمد عارف عابد
X
تبلیغات
رایتل

کلینیک امراض جلدی دوکتور محمد عارف عابد

منزل فوقانی فاضل عصری درملتون پاینتر از چوک جوار مارکیت الکوزی کوته سنگی میرویس میدان کابل افغانستان شماره تماس : 0786005356

تصویر روز

فالنامه حضرت حافظ

خدمات

خدمات


تشخیص و تداوی امراض جلد مو و ناخن

مشاوره در باره بهداشت و سلامت جلد مو و ناخن

لیزر درمانی( شفاخانه جلدی و زیبایی روز)

 1.         مو های اضافی صورت
 2.         لکه های جلدی
 3.         علایم پیری جلد
 4.         خال های خدایی و سایر اندفاعات برجسته جلد
 5.        لکه و سکار سالدانه و جوانی دانه
 6.        امراض پیش سرطانی جلد

لایه برداری

 1.        لکه های روی
 2.        علایم پیری جلد( لکه های پیری جلد، چین و چروک جلدی)
 3.       جوانی دانه و سکار آن

میکرو درمابریشن( شفاخانه جلدی و زیبایی روز)

 1. لکه های روی
 2.        علایم پیری جلد( لکه های پیری جلد، چین و چروک جلدی)
 3.       جوانی دانه و سکار آن

بلو لایت 

جوانی دانه مقاوم در برابر سایر تداوی های جلدی

اوقات کاری :

همه روزه از ساعت ۳:۳۰ الی ۷ شام میرویس میدان پاینتر از مارکیت الکوزی منزل فوقانی دوا خانه فاضل عصری

شفاخانه جلدی و زیبایی روز

یکشنبه سه شنبه و پنجشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۳ بعد از چاشت